سازمان انرژی اتمی

سازمان انرژی اتمی ایران و شورای پروژه «گداخت هسته‌ای» مذاکراتی برای پیوستن ایران به این پروژه چند ملیتی انجام...

رئيس سازمان انرژی اتمی ايران اعلام کرده که اين کشور ميله‌های سوختی را برای استفاده در نيروگاه هسته‌ای...

حمید مافی - با اتکاء به گفته‌های مقامات رسمی و نهادهای بین‌المللی می‌توان دید، هزینه‎ای که بابت برنامه اتمی...