سازمان اوقاف

معین خزائلی- وقف چیست و چگونه می‌شود مثلا جنگلی را که متعلق به همه مردم یک کشور و چه...

غلامعلی جعفرزاده ايمن‌آبادی، نماينده مجلس ايران، سازمان اوقاف و امور خيريه اين کشور را به «مشارکت در زمين‌خواری و...

رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس ايران از بررسی شکايت‌های مربوط به سازمان اوقاف و امور خيريه خبر داد و...