سازمان بهزیستی ایران

معاون امور اجتماعی بهزیستی گفت که این نگرانی وجود دارد که در پی چنین برخوردهایی این کودکان به کارگاه‌های...

آمار طلاق در ایران نشان‌ می‌دهد طلاق توافقی در سال‌های اخیر افزایش داشته است که این می‌تواند به معنای...

دو دهه پس از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک، تلاش‌ها برای واداشتن حکومت به اجرای...