سازمان ثبت احوال ايران

مدیر کل آماری سازمان ثبت احوال گفته است که این سازمان دیگر آمار طلاق در ایران را اعلام نخواهد...

علیرضا عابدین‌زاده، رئیس اداره ثبت