سازمان حفاظت از محيط زيست

سعید جعفری - ناهماهنگی بین نهادهای مسئول و نبود مدیریت واحد باعث افزایش تعداد آتش سوزی‌ها در جنگل‌های ایران...

فعالان محیط زیست قصد داشتند از فرصت جام جهانی فوتبال در برزیل برای جلب توجه به پروژه حفاظت از...

دامپزشکان امیدی به نجات پلنگ زخمی شده در منطقه تنکابن ندارند. با مرگ او، تلفات امسال پلنگ‌ها در ایران...

نیروی دریایی ارتش ایران با امضای تفاهم نامه‌ای به سازمان حفاظت محیط زیست برای پاکسازی خلیج فارس و دریای...

افزایش آلودگی هوا در تهران و شهرهای دیگر واکنش سازمان محیط زیست و مجلس را به همراه داشته...

معصومه ابتکار، رئيس سابق سازمان حفاظت از محيط زيست ضمن مخالفت با قطع درختان جنگل ابر برای ساخت جاده،...

چهار هزار اصله درخت با ارزش در مسير جاده جنگل ابر به دستور مسئولان سازمان‌های محيط زيست، جنگلها و...