سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا

پس از یکسال کمپ معترضان به خط لوله داکوتای شمالی تخلیه شد و شماری از بومیان و فعالان محیط...

از ماه‌ها پیش هزاران فعال محیط زیست علیه احداث یک خط لوله نفتی در نزدیکی یک منطقه حفاظتی سرخپوستان...

گروهی از اعضای پرنفوذ حزب جمهوری‌‌خواه همراه با نمایندگان صنایع مختلف در حال تدارک یک لابی گسترده برای مقابله...