سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

محمد صادق کبودوند روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر و مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تا تعیین تکلیف ماده...

۲۵ روز پس از آغاز اعتصاب غذای محمد‌صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار زندانی در زندان اوین، پزشکان در تلاشند مانع ایست...

محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، با وجود وخامت حالش و...

محمدصديق کبودوند موسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با وثيقه ۷۰۰ ميليون تومانی به مدت چهار روز به...