سازمان صنعت، معدن و تجارت

مسلم محمدیاران دادستان عمومی و انقلاب بجنورد اعلام کرد که یحیی نیکدل رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان...