سازمان عفو بين الملل

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که مقامات بلغارستان به اندازه کافی در مورد جرایم برآمده از نفرت، به خصوص خشونت...

سازمان عفو بین‌الملل دو اپلیکیشن تلفن هوشمند را برای نجات کسانی که قربانی نقض حقوق بشر شده‌اند، ارائه کرده...

سازمان عفو بین‌الملل خواستار انجام

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار

عفو بين‌الملل می‌گويد مقام‌های ايرانی بايد به همه شهروندان اين اجازه را بدهند تا به‌طور فردی و جمعی و...

عفو بين‌الملل در بخشی از گزارش سالانه خود در مورد وضعيت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان به تفصيل...

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای

سازمان عفو بين‌الملل در بيانيه‌ای از حکومت ايران خواست روزنامه‌نگارانی را که با هجوم به دفاتر روزنامه‌ها و نشريات...