سازمان مالياتی کشور

احمد ثاقب‌فرد، رئیس گروه مالیاتی