سازمان محيط زيست ايران

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت

حکم فردی که در دادگاه

معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت

معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط

رئيس سازمان محيط زيست ايران از ارائه لايحه‌‌ای به مجلس برای مقابله با ريزگردها در آينده‌ای نزديک خبر داد.

يک مقام سازمان محيط زيست ايران برخی از کشورهای عربی را "کانون‌ بحرانی تشکيل ريزگردهای منطقه" اعلام کرد.


علی‌محمد...