سازمان ملل در افغانستان

در سال گذشته، تعداد تلفات غیرنظامی در افغانستان، به یک رکورد رسید. به‌ گفته سازمان ملل دلیل اصلی این...

سازمان ملل از واکنش انتقادآميز طالبان به گزارش اين سازمان در مورد نقش اين گروه در تلفات غيرنظاميان، استقبال...

نماينده ويژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان اعلام کرد که طی چهار ماه گذشته دست‌کم ۵۷۹ غيرنظامی در...

شورای امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء‌ مأموريت اين سازمان را برای يک سال ديگر در افغانستان،‌ تمديد...

مدير هماهنگ‌کننده کمک‌های انسان‌دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان،‌ می‌گويد با ادامه جنگ اوضاع اين کشور در حال بدتر...

نماينده ويژه سازمان ملل برای افغانستان می‌گويد در صورتی که گفت‌وگوهای صلح با طالبان همه‌جانبه نباشد و از سوی...