سازمان ملل و کرونا

از امروز، پنج‌شنبه ۳ دسامبر / ۱۳ آذر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک نشست ویژه دو روزه...

کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا در گزارشی گفته است که این قاره در بهترین و بدترین حالت از...

مجمع عمومی سازمان ملل باید پیش‌نویس قطعنامه‌ای را مورد بررسی قرار دهد که خواستار اقدام جهانی سریع برای توسعه...

سازمان ملل متحد از افزایش چشمگیر خشونت خانگی ناشی از بحران کرونا خبر داد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل...