سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

محمد‌علی نجفی، که نتوانسته بود رای اعتماد مجلس ایران را برای وزارت‌خانه آموزش و پرورش به دست آورد، اکنون...

بیژن روحانی - کامبوج میزبان نشست سالانه کمیته میراث جهانی سازمان یونسکوست. این نشست که از روز بیست و...

بیژن روحانی - کاهش محسوس بودجه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در سال ۱۳۹۲ نگرانی و واکنش جامعه...

کاهش بیست و هشت درصدی