سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه

رئیس سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه تلگرام را به نقض قوانین متهم کرد و گفت که اگر شرکت کنترل‌کننده...