سازمان نظام پرستاری

حسین علی نسائی، عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور به خبرگزاری کار ایران(ایلنا) می‌گوید «اختلاف پرداخت حداقل ۴۰ برابری...

طرح تحول نظام سلامت سبب شده که اجرای قانون تعرفه‌گذاری اجرا نشود. در نتیجه فشار کار پرستاران بیشتر شده...

قائم مقام نظام پرستاری در ایران با انتقاد از وزارت بهداشت خواهان شفاف شدن هزینه‌های طرح نظام سلامت و...

به دنبال انتشار اخباری درباره «پرداخت حق آرایش به پرستاران زن در بیمارستان‌های خصوصی»، سازمان نظام پرستاری از این...