سازمان نظام پرستاری ایران

وزارت بهداشت می‌گوید به تنهایی قادر به رفع همه مشکلات مردم در حوزه سلامت نیست و باید از حمایت...

سازمان نظام پرستاری ايران در نامه‌ای به وزرای بهداشت و علوم ايران نسبت به تک‌جنسيتی شدن رشته پرستاری در...