سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای

سهم اکو از تجارت بین‌المللی حدود سه درصد برآورد شده است. ترکیه نیمی از تجارت بین‌المللی اکو را در...