سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران

تراکم فروشی، تخریب باغ‌های تهران، تخریب بوستان مادر، معماری بی‌هویت تهران، ساخت پروژه‌هایی چون اطلس پلازا و بذل و...

به گفته مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران، سرانه فضای سبز برای هر شهروند تهرانی، ۱۵ متر...