سازمان گزارش‌گران بدون مرز

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل به زمانه می‌گوید تلاش کمیسیون تدوین پیش‌نویس اعلامیه جهانی اطلاعات و...

هفتاد سال پس از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد،گزارش‌گران بدون مرز،...

رادیو زمانه در ارتباط با شرایط نرگس محمدی از مهناز پراکند، پرستو فروهر، منصوره شجاعی و منیره برادران پرسیده...

کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران از قول مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز گزارش داده که حال این روزنامه‌نگار وخیم است...