سازمان بین‌المللی کار

مطالب تازه در بخش کارگری سایت زمانه برای آشنایی با قوانین و قراردادهای بین‌المللی در مورد حقوق کارگران و...

سازمان بین‌المللی کار در گزارشی گفته است که تنها ۱۰ درصد کارورزان نیمی از دستمزد جهانی را دریافت می‌کنند،...

سنجش دقیق قوانین و آئین‌نامه‌های ملی و ارزیابی ایرادات، ابهامات و تغییرات آنها ممکن نیست مگر در پرتو اسناد...

کتابچه‌‌ای برای آشنایی با «سازمان بین‌المللی کار»

جمعی از حقوق‌دانان ایرانی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان جهانی کار از او خواسته‌اند که در اجلاس این سازمان...

ما حقوقدانان امضاء کننده این نامه، خواهان آزادی فوری کارگران و اعضای تشکل‌های مستقل کارگری و فعالین حقوق...

رضا شهابی و داوود رضوی از سندیکای شرکت واحد و لقمان ویسی از انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان بر...

جامعه ایران با کودکان مهربان نیست و آن‌ها را که بیش‌تر نیازمند حمایت و مهر عمومی‌اند، از ساده‌ترین حقوق‌شان...

سازمان جهانی کار از سال ۲۰۰۲ تصمیم گرفت ۱۲ ژوئن را روز مبارزه با کار کودک اعلام کند. بر...

بر اساس آخرین پژوهش ارائه شده توسط سازمان بین‌المللی کار روی ۵۰۰ نفر در سراسر دنیا، ۵۴ درصد از...

آمار واقعی تعداد بردگان در جهان امروز مشخص نیست. سازمان بین‌المللی کار خبر از وجود ۲۱ میلیون نفر به...