سالار شادی زادی

سالار شادی‌زادی زندانی‌ای که در سنين زير ۱۸ سال به اتهام قتل بازداشت شده، همچنان در سلول‌های انفرادی زندان...