سالگرد اعدام‌های تابستان۱۳۶۷

احمد خاتمی با اشاره تلویحی به صحبت‌های حسینعلی منتظری درباره اعدام‌های ۶۷ گفته است زندانیان عضو سازمان مجاهدین خلق...

کاریکاتوری از اسد بیناخواهی در مورد فایل صوتی اعتراض آیت الله منتظری به اعدام‌های ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران و...

"مادران پارک لاله ايران" و "همبستگی جهانی حامیان با مادران پارک لاله ایران"، به مناسبت سالگرد اعدام‌های تابستان۱۳۶۷در ایران...