سالگرد ستار بهشتی

با حضور نسرین ستوده، نرگس محمدی، محمد نوری‌زاد و دکتر ملکی