سالگرد قتل محمد مختاری

محمد مختاری، شاعر، نویسنده، مترجم و عضو هیأت دبیران کانون نویسندگان ایران ۱۲ آذر ۱۳۷۷ در جریان قتل‌های زنجیره‌ای...