سال ۲۰۱۹

آغاز سال نو و مراسم مذهبی در کلیسای سرکیس مقدس تهران با حضور اسقف سبو سرکیسیان و گروهی از...

مسافران ناخوانده - کاریکاتوری از اسد بیناخواهی