سامگیس زندی

یکی از مهم‌ترین رمان‌های ادبیات هلند به فارسی ترجمه و منتشر شد: «فراسوی خواب» نوشته ‌ویلم فردریک هرمانس. این...

«اندوه بلژیک» مهم‌ترین رمان هوگو کلاوس، نویسنده نام‌آشنای بلژیکی با ترجمه سامگیس زندی منتشر شد.