ساناز سید اصفهانی

به کوشش ساناز سید اصفهانی به زودی کتاب بسیار مهمی درباره زندگی و شخصیت حسین سرشار، خواننده سرشناس اپرا...

حسین نوش‌آذر در گفت‌و‌گو با شهرنوش پارسی‌پور - از ساناز سید اصفهانی مجموعه داستان «خیال بازی» و به‌تازگی رمان...