سانسور شبکه های اجتماعی علی خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی همچنان درباره شبکه‌های اجتماعی سردرگم است. او در جلسه‌ای مقرر کرده که فعلاً روحانیون تلاش کنند...