سانسور مطبوعات

ایران، عربستان سعودی، ویتنام و چین به صورت ویژه از دو ابزار سانسور استفاده می‌کنند: زندان و آزار...

سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای توقیف روزنامه “آسمان” را محکوم کرد.

در پی توقف انتشار روزنامه