سانسور مطبوعات در ايران

دادگاه کیفری استان تهران روزنامه

علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران امروز در مجلس به انتقاد‌های نمايندگان در مورد عملکرد وزارت ارشاد...

رضا مقدسی، مدیرعامل خبرگزاری مهر

تارنمای کلمه امروز خبر داد،

تارنمای کلمه، امروز خبر داد

در پی انتشار يک کاريکاتور در دوماهنامه کيهان کاريکاتور، حسين شريعتمداری، مديرمسئول روزنامه کيهان عذرخواهی کرد و اين نشريه...

۱۶۰ روزنامه‌نگار ساکن ايران در بيانيه‌ای اعلام کردند کاريکاتور چاپ شده در روزنامه شرق، ارتباطی با دوران جنگ ايران...

وزير ارشاد و فرهنگ اسلامی ايران گفت "باتوجه به سابقه قبلی کاريکاتوريست روزنامه شرق، اين کاريکاتور حساب شده کشيده...

در پی انتشار کاريکاتوری در روزنامه شرق، اين روزنامه توقيف گرديد و قرار بازداشت مهدی رحمانيان مدير مسئول آن...

در پی انتشار کاريکاتوری در روزنامه شرق، وزير ارشاد گفت اين روزنامه توقيف شود.

 

خبرگزاری فارس امروز چهارشنبه پنجم مهر...