سانسور مطبوعات در جهان

ایران، عربستان سعودی، ویتنام و چین به صورت ویژه از دو ابزار سانسور استفاده می‌کنند: زندان و آزار...

تیتر مطلب اصلی صفحه نخست شماره بین‌المللی «نیویورک تایمز» که مربوط به تایلند می‌شد در این کشور حذف شد.