سانسور هملت در ایران

جایزه بزرگ جشنواره تئاتر فجر به نمایش «هملت» به کارگردانی توماس اوستر مایر از آلمان تعلق گرفت. کارگردان...