سایت آپارات

آیا کودکان می‌دانند چگونه به دنیا آمده‌اند؟ طرح این پرسش در حلقه‌ای از کودکان سبب بازداشت مجری و تهیه‌کننده...

سایت «آپارات» بدیل «یوتیوب» است. برنامه «دید در شب» هم پربازتاب بوده. آیا چنین رسانه‌هایی شهروندی هستند؟ نیما راشدان...