سایفون

#تلگرام مسدود شده است. نهاد مسدود کننده آن حکم کرده که تلگرام چنان فیلتر شود که هیچ فیلترشکنی بر...

نوشته‌ی حاضر قصد دارد به دو نکته اشاره کند: نکته‌ای درباره‌ی پیش از انسداد شبکه‌های اجتماعی و نکته‌ای در...

استفاده‌کنندگان از سایفون لازم است از آخرین ورژن استفاده کنند.

سایفون یکی از نمونه‌های موفق و شناخته شده سامانه‌های دور زدن فیلترینگ محتوایی است که از طرف رادیو زمانه...

گردانندگان سایفون با اطمینان می‌گویند که با مشکل موضعی کنونی در استفاده از این فیلترشکن‌ مقابله می‌کنند و امیدوارند...

اخبار رسیده از ایران حاکی