سایوز

این شماره از مجله دانش و فن‌ را به بهانه اکران فیلم پرطرفدار «جاذبه» به حوادث تلخ فضایی و...

نگاهی به بزرگ‌ترین فجایع فضایی در تاریخ فضانوردی جهان.