سبد کالاهای رایگان

خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی

یک شهروند ساکن ایلام به

کمک‌های دولتی به شکل کالا

بر اساس محاسبات فعلی دولت، هشت میلیون کارگر بیمه شده و نزدیک به پنج میلیون کارگر بیمه نشده و...