ستاد حقوق بشر قوه قضائيه

محمدجواد لاریجانی می‌گوید که دفتر اتحادیه اروپا در تهران برای دفاع از حقوق بشر سکولارها، فعالان سیاسی ۸۸ ،...

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران ابراز اميدواری کرده که با تغيير قانون اعدام، شمار اعدام‌های مربوط به...

هادی شوشتری، رئیس “کمیته حقوق