ستون نظرها

علی افشاری - دستگاه چه توقعی از اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دارد؟ آیا به راستی می‌خواهد آنها منفعل و...

محمود صباحی- از چهره‌ کنونی هر جامعه‌ای می‌توان چهره‌ تاریخی و پیشین آن جامعه را تشخیص داد. از این...

سالار کاشانی − ما منظومه‌ی فکری تازه‌ای برای التیام دردهای بی‌درمان زمانه‌ی خودمان ساختیم: دستگاه مسخرگی. دستگاهی که به...

سهراب مبشری − تحت رهبری آقای خامنه ای، انتخابات در جمهوری اسلامی که از آغاز نیز بدون رعایت موازین...

چگونه دومین و سومین کشور سرآمد جهان در اعدام، در حالی‌ که اکثریت افکار عمومی خود را برای اجرای...

علی ناهید − عطش قدرت عقل را از اسلام سیاسی دور کرده و وقتی عقل وجود نداشته باشد، مظهر...

خدیجه مقدم − نیره جلالی مهاجر، مادر بهکیش، درگذشت. اکنون او این جهان بی مروت را ترک کرده است...

عمار ملکی − پس از برگزاری انتخابات نسبتا «سالم» در سال ۹۲، به نظر می‌رسد که بار دیگر وجود...

میثم بادامچی- این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که گذار ترکیه به دموکراسی لااقل از منظر...

اکبر گنجی − نجات دین از دست فقیهان و مفتیان، اسلام را مدرن و دموکراتیک خواهد کرد و همه...

طاهر خلجانی − نخبگان ایران عمدتا به سیاست توجه دارند و از اقتصاد سیاسی‌ای که بنیاد آن است غافل‌اند....

محمود صباحی- حقوق بشر، هرگز حقوقی از پیش داده و طبیعی نیست. این مساله را نمی‌توان نادیده گرفت و...

مهران مصطفوی − مسئولیت کامل اتخاذ و اجرای سیاست سیاه هسته‌ای با رژیم ولایت فقیه است. رژیم این سیاست...

امید رضایی- چرا برنامه فیتیله به ترک‌ها برخورد؟ ترک‌ها به چه‌ چیزی اعتراض دارند؟ چرا با وجود برخورد با...