سحر دلیجانی

حامد فرمند- این یادداشت را به احترام صدای یک هم‌نسل،‌ یکی از کودکان زندانیان، می‌نویسم. مریم زارعی، متولد زندان...

فاطمه فنائیان - سحر دلیجانی، نویسنده کتاب بچه‌های درخت جاکاندرا هم مثل یکی از شخصیت‌های داستانش در زندان اوین...