سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

روحانی اسرائیل را «غده سرطانی» خواند و گفت فقط آمریکا و اسرائیل هستند که از ایجاد امنیت در منطقه...