سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل

گزارشگران سازمان ملل تأکید کرده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی باید فوراً روند اعدام نوجوانی به نام سجاد سنجری را...