سد النهضه

احداث سد بزرگی روی رودخانه نیل توسط اتیوپی به اختلافات شدید بین این کشور و مصر دامن زده و...