سد سازی در ایران

یک مقام دولتی در حالی که خواستار تداوم سیاست «منع سد سازی» در ایران است، می‌گوید ساخت بیش از...

اعظم بهرامی- رواج سدسازی در سال‌های ریاست‌جمهوری رفسنجانی به اوج می‌رسد و تنها در سال ۱۳۷۴، ۴۶ سد در...

سازمان محیط زیست به دلیل قرار گرفتن این سد روی گسل و خشک کردن دریاچه مهارلو با احداث آن...

حميد چيت‌چيان، وزير نيرو ايران با اشاره به خشکی درياچه اروميه، گاوخونی، بختگان و هامون از افراط در سدسازی...