سد فشافویه

هنوز از انتشار خبر مرگ دو میلیون ماهی در سد فشافویه استان تهران کمتر از دو ماه نگذشته که...

سازمان شیلات دلیل مرگ ماهیان سد فشافویه را خفگی بر اثر تراکم زیاد و کمبود آب اعلام کرده، در...

با گذشت چند روز از فاجعه زیست محیطی مرگ ۲ میلیون ماهی هنوز مشخص نیست آیا ورود فاضلاب مسبب...

آلودگی آب با فاضلاب