سد لار

از مجموع ۹۶۰میلیون مترمکعب آب پشت سد لار، تنها ۱۲ میلیون و ۷۰۲هزار متر مکعب باقی مانده که قابل...

اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهوری ايران خبر داده که اگر در روزهای آينده صرفه‌جويی در حدی نباشد که...

مديرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از خشک شدن سد لار و لتيان در منطقه شرق تهران در...

به گفته یکی از اعضای شورای شهر تهران سدهای تهران تنها برای ۴۰روز دیگر آب دارند. در صورت کم...