سرانه کتاب‌خوانی در ایران

حمید رضایی – بخش بزرگی از کتاب‌هایی که در ایران مجوز گرفته، شامل کتاب‌های مذهبی، دعا و احادیث و...

حمید رضایی - ما ایرانی‌‌ها چقدر اهل کتاب هستیم؟ چقدر به کتاب و کتاب‌‌خوانی اهمیت می‌دهیم؟ چرا کتاب نمی‌خوانیم...