سربازان آمریکایی در افغانستان

پنتاگون تاکنون می‌گفت شمار سربازان آمریکایی در افغانستان ۸هزار و ۴۰۰ نفر است. اکنون معلوم شده که شمار آن‌ها...

دو سرباز آمریکایی در جریان انجام عملیات نظامی علیه گروه طالبان در ولایت قندوز (کندوز)، واقع در شمال افغانستان...