سربرنیتسا

بر اساس رأی دادگاه لاهه، هلند در کشتار ۳۵۰ نفر در سال ۱۹۹۵ در سربرنیتسای بوسنی و هرزگوین همدست...

استفان دمیستورا می‌گوید ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر در کوبانی در خطر جانی قرار دارند که بیشترشان سالخورده‌اند. بین ۱۰...

دادگاهی در لاهه، دولت هلند را از نظر حقوقی در کشته شدن ۳۰۰ مرد مسلمان در جنگ بوسنی مسئول...

هومن راورپور در ادامه سفرهایش با دوچرخه در شرق اروپا به شهرهای سارایوو و سربرنیتسا سر می‌زند. او در...