سرت لیبی

پس از گذشت هفت ماه از حمله نیروهای دولت وحدت ملی لیبی به بندر سرت، شبه‌نظامیان دولتی می‌گویند آخرین...